Simon Temblett’s Salix/Willow bonsai

Simon Temblett’s Salix/Willow bonsai